بایگانی موضوع: اخبار شرکت

اخبار شرکت

       کامیون کاماز ۱۰ چرخ کشنده مدل   ۶۴۶۰   (آراز ) قیمت مبلغ تسهیلات پیش پرداخت یک ماه بعد دو ماه بعد سه ماه بعد ۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو کامیون کاماز ۶ چرخ کشنده مدل   ۵۴۶۰  
ادامه مطلب

شرکت الوند خودرو دیزل عرضه کننده و فروش انواع خودروهای سواری و لوکس در شمالغرب کشور